Polityka prywatności

Polityka prywatności

Dane osobowe użytkowników
Prowadząc serwisy internetowe Fundacja gromadzi następujące dane osobowe użytkowników tych serwisów:

 • dane osobowe niezbędne do procesu rekrutacji na szkolenia, konferencje, inne wydarzenia edukacyjne – w zakresie i w celu określonym w formularzu rejestracyjnym wypełnianym przez użytkownika;
 • dane osobowe niezbędne do skorzystania z oferty edukacyjnej dla profesjonalistów i rodziców dzieci (e-learning i in.) – w zakresie i w celu określonym w formularzu rejestracyjnym lub w formularzu zamówienia wydawnictwa, wypełnianym przez użytkownika;
 • dane osób kontaktujących się z Fundacją telefonicznie, poprzez e-mail – w zakresie i w celu niezbędnym do odpowiedzi na pytanie, w związku z którym użytkownik kontaktuje się z Fundacją.
 • dane osobowe subskrybentów newsletterów z serwisów Fundacji – w zakresie i w celu określonym w formularzu zamówienia newslettera.
 • dane osobowe osób wspierających Fundację (w szczególności: darczyńców, członków Klubu Przyjaciół Dzieci) – w zakresie i w celu określonym w formularzach, wypełnianych przy deklarowaniu przez użytkownika udzielenia Fundacji odpowiedniego wsparcia.

Administratorem wyżej wymienionych danych osobowych jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę z siedzibą w Warszawie przy ul. Walecznych 59.

 

Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, wysyłając e-mail na odpowiedni adres e-mail (podany w miejscu pozyskiwania danych osobowych użytkownika, w razie braku takiego wskazania e-mail z wycofaniem zgody należy wysłać na adres ogólny Fundacji: biuro@fdds.pl z zaznaczeniem w tytule: „Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych”).
W razie wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych świadczenie niektórych usług z serwisów Fundacji może okazać się niemożliwe.
Użytkownik może także zrezygnować z otrzymywania newslettera – poprzez kliknięcie w odpowiedni link umieszczony na końcu każdego numeru newslettera.

 

Realizacja  obowiązku informacyjnego w zakresie danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez FDDS


Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę przetwarza Państwa dane osobowe na postawie art. 6 pkt a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. 
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę w celu zapewnienia prawidłowości przetwarzania danych osobowych oraz ich właściwego zabezpieczenie stworzyła Politykę Ochrony Danych Osobowych obowiązującą wszystkich pracowników oraz współpracowników FDDS. 
Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. 

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, z siedzibą przy ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt pod następujący adres e-mail: daneosobowe@fdds.pl.
 3. Przetwarzanie danych osobowych FDDS odbywa się na postawie art. 6 pkt a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.  
 4. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji programu Standardy Ochrony Dzieci.
 5. Dane osobowe przekazywane będą jedynie w niezbędnym zakresie instytucjom państwowym i samorządowym uprawnionym do ich żądania na podstawie przepisów prawa, grantodawcom, zgodnie z zapisami umowy oraz podwykonawcom w celu realizacji usługi.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji programu oraz terminów rozliczenia dotacji finansujących działania programowe.
 7. Po wskazanym w w/w punkcie okresie czasu dane podlegają usunięciu lub anonimizacji, po uwzględnieniu przepisów o archiwizacji.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, poza sklasyfikowaniem w formie elektronicznej bazy danych.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora: 
  • dostępu do swoich danych osobowych, 
  • sprostowania swoich danych osobowych, 
  • usunięcia swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  • przenoszenia swoich danych osobowych. 
 10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie poprzez kontakt pod mailem chronimydzieci@fdds.pl. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka cookies